Privacy Policy

Who are we

Recommended text: Website address is: https://zahnweissinfo.com.

Comment

Suggested Text: When a visitor leaves a comment on the site, we collect the data displayed in the comment form and also the visitor’s IP address and the user agent string of the submitting user. browse to help detect spam

An anonymous string generated from your email address (also known as a hash) can be provided to the Gravatar service to see if you are using it. Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After accepting your comment, your profile picture is publicly visible in the context of your comment.

Media

Recommended text: If you upload images to a website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested Text: If you write a comment on the website, you can provide the need to enter the name, email address of the website in the cookie. This information is intended to help you not need to enter the information repeatedly when writing another comment. This cookie will be kept for one year.

If you go to the login page, we will set a temporary cookie to determine if the browser allows the use of cookies. This cookie does not contain personal information and will be removed when you close your browser.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản được đề xuất: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Recommended Text: If you have an account on this site or have left comments, you may request to receive an export file of the personal data we hold about you, including any data you have provided. grant us. You can also request that we delete any personal data we hold about you. This does not include any data we are obligated to keep for administrative, legal or security purposes.

Where is your data sent?

Suggested Text: Comments from guests (non-members) can be checked through an automatic spam detection service.

Back to top button